...'t is maar dat U het weet...


Het bestuur en cie leden zijn aan het brainstormen
over de activiteiten in 2017. Na de ALV op 1 mrt as.
meer bekend. U komt toch ook.

Agenda

01-03-2017 20:00
Algemene Ledenvergadering 2017